VERGOEDING EN TARIEVEN

x
Psychosomatische oefentherapie valt onder oefentherapie/fysiotherapie en wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van je zorgverzekering. In sommige gevallen worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van je leeftijd en de aandoening die je hebt.

Vergoeding oefentherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en krijgen 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed vanuit de hoofdverzekering . Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar nog eens maximaal 9 behandelingen. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de door de overheid vastgestelde ‘chronische lijst’ staan.

Vergoeding oefentherapie 18 jaar en ouder
De behandelingen voor psychosomatische oefentherapie worden vergoed indien je aanvullend verzekerd bent. Hoeveel je vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket dat je hebt afgesloten en of de therapeut een contract met je zorgverzekeraar heeft. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Raadpleeg voor je vergoeding  de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Heb je een aandoening die op de chronische lijst staat (deze lijst is vastgesteld door de overheid), dan krijg je oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Hiervoor wordt het eigen risico aangesproken. De eerste 20 behandelingen worden vergoed indien je voor dit aantal behandelingen aanvullend bent verzekerd. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Psychosomatiek Hoog Dalem heeft voor 2022 en 2023 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Declareren
Indien de behandelingen worden vergoed door je zorgverzekeraar, zal Psychosomatiek Hoog Dalem de behandelingen rechtstreeks bij je zorgverzekeraar declareren. Indien je geen aanvullende verzekering hebt voor (psychosomatische) oefentherapie, dan ontvang je een factuur over de gegeven behandelingen. Je betaalt de factuur dan rechtsreeks aan Psychosomatiek Hoog Dalem.

Tarieven
De tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar waar Psychosomatiek Hoog Dalem contracten mee heeft. Onderstaande tarieven zijn van toepassing wanneer de behandeling buiten de verzekering valt en gelden tot en met 31 december 2022.

Intake en onderzoek 60 min. €95,-
Psychosomatische behandeling in de praktijk 30 – 45 min. €48,-

Verzuimtarief
Conform de richtlijn wordt 75% van het behandeltarief in rekening gebracht wanneer gereserveerde behandeltijd niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd. Het is altijd mogelijk om een boodschap in te spreken of een bericht achter te laten.