VERGOEDING EN TARIEVEN

x

xPsychosomatiek Hoog Dalem heeft voor 2024 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.
xVergoeding voor volwassenen uit de aanvullende verzekering, voor kinderen uit de basisverzekering.

x
Psychosomatische oefentherapie valt wat betreft de vergoeding door de zorgverzekering onder oefentherapie/fysiotherapie en wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van je zorgverzekering. In sommige gevallen worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van je leeftijd en van de aandoening die je hebt.

Vergoeding oefentherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en krijgen 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed vanuit de hoofdverzekering . Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar nog eens maximaal 9 behandelingen. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de door de overheid vastgestelde ‘chronische lijst’ staan.

Vergoeding oefentherapie 18 jaar en ouder
De behandelingen voor psychosomatische oefentherapie worden vergoed indien je aanvullend verzekerd bent. Hoeveel je vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket dat je hebt afgesloten en of de therapeut een contract met je zorgverzekeraar heeft. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken.

XVergoeding per zorgverzekeraar

Heb je een aandoening die op de chronische lijst staat (deze lijst is vastgesteld door de overheid), dan krijg je oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Hiervoor wordt het eigen risico aangesproken. De eerste 20 behandelingen worden vergoed indien je voor dit aantal behandelingen aanvullend bent verzekerd. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

XChronische lijst
x
Declareren
Indien de behandelingen worden vergoed door je zorgverzekeraar, zal Psychosomatiek Hoog Dalem de behandelingen rechtstreeks bij je zorgverzekeraar declareren. Indien je geen aanvullende verzekering hebt voor (psychosomatische) oefentherapie, dan ontvang je een factuur over de gegeven behandelingen. Je betaalt de factuur dan rechtsreeks aan Psychosomatiek Hoog Dalem.

Tarieven (vanaf 01-01-2024)
Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of de aanvullende verzekering niet toereikend is, worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.

  • Intake en onderzoek na screening of verwijzingX€ 115,-
  • Zitting oefentherapie (Mensendieck)X€ 47,50
  • Zitting psychosomatische oefentherapieX€ 57,50
  • Zitting slaapoefentherapieX€ 57,50
  • Toeslag voor behandeling aan huis of op het werkX€ 20,-

Een afspraak annuleren
Een afspraak afzeggen of verplaatsen is geen probleem als je dit minimaal 24 uur van tevoren laat weten. Je kunt de afmelding doorgeven door een voicemailbericht in te spreken of door een WhatsApp-bericht of e-mail te sturen.

Wanneer de afspraak niet tijdig is geannuleerd, zal het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en is daarom voor eigen rekening.