KWALITEIT

x
Ik ben aangesloten bij:

XDe beroepsvereniging VvOCM

XHet Netwerk PsychoSomatiek Nederland

XHet Landelijk Netwerk Slaapoefentherapie

X
Daarnaast ben ik kwaliteitsgeregistreerd in het:

XKwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. Als een paramedicus in het Kwaliteitsregister Paramedici kwaliteitsgeregistreerd staat, weet je zeker dat deze zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen en zijn deskundigheid op peil houdt, onder andere door middel van bij- en nascholing en intercollegiaal overleg.

X
Kwaliteitsregistratie
Register Oefentherapeuten nummer 79900955593
Register Psychosomatische Oefentherapie nummer 79900955593P

Om de klanttevredenheid en de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen, vraag ik je na afronding van de therapie of je door middel van een enquête mee wilt werken aan een onderzoek naar je tevredenheid over de behandeling. Ik maak hiervoor gebruik van Qualiview. Deelname hieraan is natuurlijk vrijblijvend. Voor mij is het leuk om te horen wat er goed gaat en leerzaam om te horen op welke punten ik kan verbeteren!