GESPREKKEN

X
Bij psychosomatische klachten is er vrijwel altijd sprake van een onderliggend probleem.
Soms ben je je hiervan bewust, vaak ook niet omdat er meestal meerdere stressoren aanwezig zijn en je je niet meer bewust bent van wat je het meeste raakt of beïnvloedt.

Therapeutische gesprekken hebben als doel dit onderliggende probleem te verhelderen.
Je krijgt inzicht in je probleem, je gedachten, je emoties en hoe je hiermee omgaat. Door hierover in gesprek te gaan, geef je woorden aan je gedachten en emoties en wordt je je bewust van hoe het één het ander beïnvloedt
Je wordt je bewust van wat er eigenlijk gebeurt en hoe dat voor je is, hoe je daarop reageert. Dit inzicht stelt je in staat om te onderzoeken of je er misschien anders, voor jou beter, mee om kunt gaan.

Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van cognitief-gedragsmatige interventies zoals RET en ACT.
Cognitieve gedragstherapie (RET) is vooral gericht op het hier en nu. Door middel van oefeningen leer je om belemmerende gedachten te onderzoeken op waarheid en bruikbaarheid en leer je om op een meer helpende manier te denken.
Een mix van interventies uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness kan je helpen meer compassie te voelen met verschillende emoties en je helpen te aanvaarden van dat wat er is en van dat wat zich voordoet, zonder oordeel en zonder strijd.

Als je je meer bewust bent geworden van de invloed van je gedachten op je emoties en op de manier waarop je daarmee omgaat, kun je bewuster keuzes maken waardoor je meer rust ervaart.