SOLK / ALK


Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten / Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Somatisch betekent ‘lichamelijk’. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak. Klachten duren langer dan gebruikelijk en gaan maar niet over. Vaak worden de klachten in de loop van de tijd erger en breiden zich uit naar andere delen van je lichaam. De klachten kunnen steeds wisselen. Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat voor jou misschien niet altijd even duidelijk is.

De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, RSI, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burnout, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.

De huisarts of specialist komt tot de constatering SOLK/ALK wanneer je langer dan enkele weken meerdere van onderstaande symptomen hebt, waarbij bij medisch onderzoek geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden.

Lichamelijke stresssymptomen

Spanningshoofdpijn
Aanhoudende moeheid
Slaapproblemen
Gespannen nek-, schouder- of armspieren
Lage rugpijn
Maag- darmstoornissen
Verminderde weerstand
Pijn/druk op de borst
Benauwdheid
Duizeligheid

Psychische stresssymptomen

Niet meer tot rust komen
Gejaagdheid
Concentratievermindering
Vergeetachtigheid
Piekeren
Besluiteloosheid
Somberheid
Angst en/of onzekerheid
Niet meer kunnen genieten
Lusteloosheid
Desinteresse


Gevolgen van SOLK/ALK

Met SOLK val je in de gezondheidszorg vaak tussen de wal en het schip. Voor de aanwezige klachten wordt geen medische oorzaak gevonden. Dit kan leiden tot een frustrerende zoektocht langs allerlei specialisten en therapeuten. Terwijl niemand iets kan vinden en niets blijvend helpt, houden de klachten aan en geven beperkingen in dagelijkse bezigheden, werk en relaties. Ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid kunnen het gevolg zijn, met mogelijk financiële consequenties.

Aanpak

Een gecombineerde lichaam-geest behandeling blijkt het meest effectief bij aanhoudende SOLK. Er wordt een brug geslagen tussen lichaam en geest en  lichamelijke klachten worden in verband met psychosociale stressfactoren. Dat kunnen zowel factoren zijn die de klachten uitlokken als in stand houden. Het kunnen ook factoren zijn die iemand kwetsbaar maken voor SOLK.

Factoren die de klachten uitlokken kunnen stressvolle levensgebeurtenissen zijn, zoals echtscheiding, ziekte of ontslag. Maar ook kleinere alledaagse zorgen kunnen klachten uitlokken. Hierbij valt te denken aan een grote workload, conflict of alle mogelijke andere alledaagse zorgen.

Factoren die de klachten in stand houden of zelfs verergeren kunnen onjuiste ziektepercepties zijn, angst of boosheid vanwege de klachten, of een niet gezond omgaan met problemen of emoties.

Factoren die iemand kwetsbaar maken voor SOLK kunnen bepaalde karaktertrekken zijn zoals perfectionisme, maar ook een negatief zelfbeeld.

We sporen de achterliggende oorzaak van je klachten oppakken ze aan. Deze kunnen gelegen zijn in de stress van alledag, in alledaagse zorgen en emoties. Ook de gevolgen van de klachten worden aangepakt.

De SOLK behandeling bestaat uit een mix van:

  • Gesprekstherapie, met als doel achterliggende problemen helder te krijgen, deze te verwerken, op te lossen of beter te hanteren.
  • Psycho-educatie over SOLK en over hoe lichaam en geest samenwerken.
  • Interventies uit de cognitieve gedragstherapie om beter grip te krijgen op eigen gedachten, gevoelsleven en gedrag en zo problemen beter te kunnen hanteren.
  • Lichaamswerk, in de vorm van adem- en ontspanningsoefeningen, mindfullness, hartcoherentie en expressieoefeningen, om te leren weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Door gebruik van de bovenstaande methodieken leer je klachten te verminderen, verhelpen en voorkomen. Dit leidt tot meer veerkracht en een betere regie over je eigen leven.
X

Ben je benieuwd of je klachten misschien te maken hebben met SOLK?

XInformatiefilm

XDoe de test.