DE KRACHT VAN POSITIEVE GEZONDHEID


Een bredere kijk op gezondheid die meer oplevert!
Mensen zijn niet hun aandoening, toch wordt daar in de zorg doorgaans wel op gefocust. Veel aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op een betekenisvol leven, waarbij de mens centraal staat en de nadruk ligt op veerkracht, je eigen regie en aanpassingsvermogen.

Voormalig huisarts Machteld Huber heeft onderzoek gedaan naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die zelf ooit een ziekte hebben gehad, hun gezondheid veel breder zien dan alleen de lichamelijke kant.

Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies; het spinnenweb. Door een gemiddeld rapportcijfer te geven aan iedere dimensie en een stip te zetten op de lijn, ontstaat er een spinnenweb. Je kunt met het spinnenweb in kaart brengen hoe je je gezondheid ervaart. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden. Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?

© Institute for Positive Health (iPH) | iph.nl | Gespreksinstrument 1.0


Spreekt dit je aan? Op de website van het IPH staat uitgebreide en interessante informatie.
Als je daar Direct naar MijnPositieveGezondheid.nl aanklikt, kom je op een pagina met vragenlijsten (voor verschillende leeftijden) die je kunt invullen.
Je kunt ook
hier klikken voor een eenvoudige vragenlijst.

Het ingevulde spinnenweb kun je meenemen naar de praktijk. We gaan dan samen kijken wat voor jou écht belangrijk is en wat je graag zou willen veranderen. Samen bedenken we vervolgens wie (of wat) in je omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren.
Tijdens de behandeling wordt aandacht besteed aan gezondheid in bredere zin. Het invullen van het spinnenweb kan een mooie aanvulling zijn tijdens het intakegesprek.