KLACHTENREGELING PSYCHOSOMATISCHE OEFENTHERAPIE

x
Heb je een klacht over je psychosomatisch oefentherapeut? Je kunt er iets mee doen!
Je bent onder behandeling of onder behandeling geweest van een psychosomatisch oefentherapeut. Deze zal al het mogelijke doen je de hulp te bieden die je nodig hebt. Een goed onderling contact is daarbij belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er iets mis gaan. Je bent ontevreden over bepaalde zaken en je wilt met dat gevoel van onvrede of je klacht zelf iets doen.
Hieronder lees je wat je in een dergelijke situatie kunt doen.

  1. Bespreek eerst je probleem met je psychosomatisch oefentherapeut
    In de wachtruimte liggen formulieren waarop je de klacht kunt noteren. De therapeut zal vervolgens een afspraak maken om je klacht te bespreken.
    Natuurlijk kun je de klacht ook mondeling ter sprake brengen. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat zij voldoende tijd voor je kan uittrekken. Je kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
  2. Advies en ondersteuning van het KLP
    Kom je er samen niet uit of ben je toch nog niet tevreden, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. Het Klachten Loket Paramedici biedt je dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
    XWebsite van het KLP. Voor meer informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.