PSYCHOSOMATISCHE OEFENTHERAPIE


UIT BALANS

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Je kunt daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut helpt je lichaam en geest weer in balans te brengen.

STRESS MOET AAN EN UIT KUNNEN

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als je je er goed bij voelt. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer je stress niet afwisselt met ontspanning en herstel.
Oftewel, stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer je uit balans raakt en je kracht verliest, hoe meer signalen van stress je zult ervaren.

PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN

Enerzijds kun je stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer de concentratie vermindert, je prikkelbaar wordt, gaat piekeren of problemen hebt met slapen. Anderzijds kun je stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaker veroorzaakt stress een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop je tegen een klacht aankijkt of hoe je met problemen omgaat, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve copingstijl genoemd.

INTEGRALE AANPAK

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De psychosomatisch oefentherapeut biedt een totaalaanpak. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.
Psychosomatische behandeling. De psychosomatische oefentherapie reikt je nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om je klacht, je leven en je gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van persoonlijke kracht en kwaliteit. Je gaat samen met de therapeut op zoek naar de oorzaak van je klacht(en).

Herken je meerdere van de onderstaande signalen van stress? Dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor jou.

LICHAMELIJKE SYMPTOMEN VAN STRESS

Aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouder-, of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

PSYCHISCHE SYMPTOMEN VAN STRESS

Niet meer tot rust kunnen komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

GEDRAGSMATIGE SYMPTOMEN VAN STRESS

Minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap-, en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

PSYCHOSOMATISCHE BEHANDELING

  • Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  • Cognitieve gedragstherapeutische behandeltechnieken, waardoor je meer inzicht krijgt in je gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
  • Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leer je weer in balans, tot rust en in je kracht te komen.