SLAAPOEFENTHERAPIE

X
Een slaapprobleem kan zich op meerdere manieren uiten.
Misschien heb je moeite met inslapen, word je ‘s nachts regelmatig wakker, heb je moeite om ’s nachts weer in te slapen na het wakker worden, word je ’s morgens vroeg wakker en kun je niet meer slapen, ben je na het slapen niet voldoende uitgerust of voel je je overdag slaperig of moe.
Vaak zijn deze slaapproblemen een gevolg van een ander bestaand probleem. Zo kunnen lichamelijke klachten de slaap belemmeren. Meestal is slapeloosheid echter het gevolg van spanningen, onrust, drukte of piekeren.

De dag en de nacht houden sterk verband met elkaar. Wat overdag gebeurt, kan grote invloed hebben op de nacht en op de slaap. Je herkent vast wel dat slaapproblemen grote invloed hebben op je dagelijks leven. Door oververmoeidheid overdag, functioneer je minder goed. Je bent sneller geïrriteerd en je voelt mogelijk ook boosheid en verdriet. Spanningen lopen hierdoor verder op en de slapeloosheid blijft voortduren. Een vicieuze cirkel is dan snel gemaakt. Een paar nachten niet goed slapen en je gaat denken: ‘als ik dan deze nacht maar slaap’. Je raakt gespannen en schept verwachtingen met betrekking tot de slaap. Dit ondermijnt de benodigde rust en ontspanning. In plaats van beter, slaap je slechter. Je ervaart meer onrust en gaat nog meer twijfelen.. Je komt in een vicieuze cirkel terecht die je zelf moeilijk of niet meer kunt doorbreken.

Een slaapprobleem is dus niet alleen een nachtelijk probleem. Het is een 24-uurs probleem. Er zijn vele vicieuze cirkels te benoemen bij slaapproblemen waarin onder andere pijn, gedrag, vermoeidheid, mentale problemen, SOLK en zwangerschap een rol kunnen spelen. Het krijgen van inzicht in de oorzaak, de aard en de ernst van het slaapprobleem is noodzakelijk om zelf grip te krijgen op je slaap en er verbetering in te kunnen gaan brengen. Vanuit de 24-uursvisie gaan wij samen op zoek naar manieren waarop je de vicieuze cirkel kunt doorbreken.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van:

  • Psycho-educatie en voorlichting met betrekking tot slaap en slaaphygiëne en inzicht gevende gesprekken met betrekking tot de samenhang tussen je klachten en je slaapproblemen.
  • Interventies uit de cognitieve gedragstherapie (CTG) om belemmerende gedachten te onderzoeken op waarheid en bruikbaarheid.
  • Een mix van interventies uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness kan je helpen meer compassie te voelen met verschillende emoties en je helpen te aanvaarden van dat wat er is en dat wat zich voordoet, zonder oordeel en zonder strijd.
  • Lichaamswerk: Oefeningen om je lichaamsbewustzijn te vergroten en oefeningen om lichamelijk en mentaal tot rust te komen.